PKH

Lego for eldre

Sunday 28 09:30 - 10:00

Hvorfor er det etter hvert flere og flere eldre eldre som holder på med LEGO? Er kreativiteten i «leken» med de danske klossene en mulighet for å holde seg friskere lengre i alderdommen? Er hodebryet med at følge en byggetegning og sette sammen klossene i rett rekkefølge en måte å holde hjernecellene friske på?

 

This presentation will be held only in Norwegian.